UYGULAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

ENERJİ UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? ENERJİ UZMANI KİMDİR?

 

         Nasıl fiziksel bir bedene sahibiz, aynı şekilde bir de enerji bedenimiz vardır. Tüm duygu ve düşüncelerimizin, hislerimizin, olumlu ya da olumsuz inançlarımızın kayıtlı bulunduğu bir enerji bedenimiz. Burada gerçekleşen tüm enerji akışı bizi ve bizim gerçekliğimizi oluşturur.

 

         Fiziksel bedenimiz hastalandığı zaman bazı belirtiler ortaya çıkar. (Ateşleniriz, midemiz bulanır, halsizleşiriz...) Enerji bedenimizdeki akış bozulduğu zaman da bazı belirtiler ortaya çıkar. Mutsuz oluruz, öfkeleniriz, canımız yanar, üzülürüz vb..

 

         Tüm olumsuz duygu ve düşünceler, hisler, inançlar hepsi enerji bedenindeki enerji blokajlarıdır. Bizi ve dünyamızı, gerçekliğimizi olumsuz şekilde yaratırlar. Enerji uygulamaları ise bu blokajları açan, enerji akışını sağlayan tekniklerdir.

 

         Enerji Uzmanı ise enerji bedenine ve zihnine giriş tekniklerini bilen, enerji bedenindeki tıkanıklık nedeni ile ortaya çıkan semptomları takip ederek, problemin köküne gitmeyi sağlayan uzman kişidir. Uzman uygulayıcı, uzman bir eğitim almış ve bunu uygulamaya dökerek, kişilerin enerji bedenlerindeki blokajları açmak için yönlendiren kişidir.

 

ENERJİ UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Enerji uygulaması olumsuz duyguları pozitife dönüştürmedir.

Motivasyonu arttırmaya yönelik yapılan basit bir konuşma değildir.

 

Enerji uygulaması enerji bedenine giriştir.

Karşılıklı sohbet değildir.

 

Enerji uygulaması değiştiren ve dönüştüren bir yöntemdir.

Var olanı bastırmak, saklamak, unutmaya çalışmak değildir.

Tam tersine ortaya çıkarıp pozitife dönüştürmektir.

 

Enerji uygulaması bir süreçtir. Kişiden kişiye değişen bir doğal akışı vardır. Danışan sürecini kendi görür, kendi anlatır ve anlar. Uzmanın sizin için karar verdiği, neyin ne olduğunu söylediği, danışanı kodladığı bir yaklaşım değildir.

 

Enerji uygulaması, danışanın problemini ve ona iyi gelecek şeyleri kendi enerji bedenine göre söylediği bir uygulamadır. Uzmanın “sana şu lazım, bunu böyle yapmalısın” diyerek danışanı ikna ettiği bir seans değildir.

 

ENERJİ UYGULAMASI İLE NEYİ NASIL DEĞİŞTİRİRİZ?

 

Enerji uygulaması ile bizi rahatsız eden, aşağı çeken, ilerlememizi ya da adım atmamızı engelleyen, “problem olarak tanımladığımız” tüm olumsuz duygu ve düşünceleri, olumsuz inançları, negatif ruhsal durumları dönüştürmek için enerji dünyasına giriş yaparız. Görüntülü enerji alanlarında çalışırız. Görülen görüntüler (bilinç tamamen açık) kişilerin duygularının, düşüncelerinin, hislerinin ve bilinçaltlarının birer yansımasıdır. Bu görüntülerin pozitife dönüşmesi kişinin duygusal ve ruhsal yönde de değişip, dönüşmesi anlamına gelmektedir.

Enerji uygulamalarında duygular, bilinçli zihin ve bilinçaltı aynı anda beraber çalışıldığı için normal bir motivasyon konuşmasından çok öte ruhsal ve düşüncesel bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Danışanlar davranış ve zihinlerini zorlamadan, baskı hissetmeden günlük hayatta bu pozitif dönüşümleri hissetmekte ve o şekliyle yaşamaktadırlar.

 

Burada bilinmesi önemli ve gerekli olan bu sürecin ve ilerleyiş şeklinin kişiden kişiye değiştiğidir. Süreçler kişilerin hayatlarına, enerjisel dönüşüm hızlarına bağlıdır. Enerji uygulaması yapılmadan neler çıkacak, nasıl ilerlenilecek bilinememektedir. Aynı kişilerde bile her seans birbirinden farklıdır. Uygulama anda, danışanın söylediklerine göre şekillenmektedir.

 

Enerji uygulamaları ile;

 

Olumsuz düşüncelerimiz katı, kalıplaşmış inançlarımız ele alınabilir.

Bilinçaltındaki farkında olduğumuz ya da olmadığımız kayıtlar ortaya çıkar ve dönüştürülmek için seansta ilerlenir. Hangi davranışın, hangi duygular ve düşünceler ile yapıldığı görülür. Farkındalık ve bilinç seviyesi artar.

Pozitife dönüştürülen uygulamalarda;

Gürültülü zihninler susar.

Bakış açımız değişir ve genişler.

Kalıplar, sınırlar değişir, gelişir.

Korkulardan kurtulunur.

Kendimizle ve çevremiz ile olan iletişimimiz değişir, güçlenir.

Dünyayı, hayatı, insanları, şansı, kaderi algılayış biçimimiz değişir, yeni bir boyut kazanır.

 

HANGİ KONULARA ENERJİ UYGULAMASI YAPILABİLİR?

 

İstenilen her konuda enerjisel çalışma yapılabilir.

Bu bir teşhis ya da tedavi yöntemi değildir.

Danışanlar doktora gittikten sonra enerji uygulamasına kabul edilirler.